Наш календар

Успішне закінчення курсу української мови !

Вивчення іноземних мов - не тільки засвоєння граматики і словникового запасу. Якщо поглянути глибше - це можливістьпознайомитися з людьми, які говорять на цихмовах, їх історією та культурою.

Саме цьому аспекту вивчення російської та української як іноземних і присвячені нашікурси.

На фото: Слухачі та викладачі курсіввивчення російської та української як іноземних обговорюють цікаві моментиучбового процессу та культурної програми.
Беат Керн Beat Kern (Швейцарія) - слухач курсів вивчення російської мови.

Анна Кравченко Anna Kravtšenko (Німеччина)- слухачка курсів вивчення української мовита Марія Дегтяренко – директор благодійногофонда «Баварський дім, Одеса» вручаєсертифікат про успішне закінчення курсу.